Informatie, onderzoek en analyse

Kenotek Pro Wheel Cleaner Ultra

19.99

SKU 9300000053288146 Categorie
Of je nu je oude velgenreiniger wilt vervangen of nog nooit eerder een velgenreiniger hebt gekocht, het is nooit eenvoudig om het juiste model eruit te kiezen. Het grote aanbod zorgt namelijk voor twijfels en als je er geen verstand van hebt, kan je al snel een verkeerd toestel aanschaffen.

Beschrijving

Wheel Cleaner Ultra
PH-NEUTRALE WIELREINIGER EN AANSLAGVERWIJDERAAR

  • uiterst doeltreffende pH-neutrale wielreiniger
  • verwijdert vliegroest
  • kleurmarkering op het vuil (visueel effect)
  • veilig te gebruiken
  • Altijd eerst testen op een veilige plaats

Bijkomende informatie

Gevarenaanduiding H-zinnen

H302:Schadelijk bij inslikken, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel

Signaalwoord

Gevaar

Voorzorgsaanduiding P-zinnen

P260:Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen, P280:Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen — GEEN braken opwekken, P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen, P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P501:De inhoud en, verpakking verwerken volgens de plaatselijke, regionale, nationale, internationale voorschriften

Aantal stuks in verpakking

1 stuk(s)

Gewicht

1 kg

Inhoud

1 tot 5 liter

Materiaal

Plastic

Percentage Waterstofperoxide H2O2

0 %

Type autoschoonmaakmiddel

Velgenreiniger

Verpakking breedte

101 mm

Verpakking hoogte

95 mm

Verpakking lengte

237 mm

EAN

5414829083536

Categorieën

Auto & Motor Auto-onderhoud Auto poetsen Velgenreinigers

Merk

KENOTEK

Select-bezorgopties

Gratis verzending

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Kenotek Pro Wheel Cleaner Ultra” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vergelijkbare producten

Kenotek Pro Wheel Cleaner Ultra
Kenotek Pro Wheel Cleaner Ultra
Alloy Devil Velgenreiniger + Sprayer 1 liter
Alloy Devil Velgenreiniger + Sprayer 1 liter
Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner 710 Ml
Meguiar’s Ultimate All Wheel Cleaner 710 Ml
Turtle Wax Essential Velgenreiniger 500ml
Turtle Wax Essential Velgenreiniger 500ml
Waxximo COMBIDEAL Velgenreiniger + Wheel woolie Velgenborstel ZUURVRIJ Velgen reinigen auto Auto velgen schoonmaken Wheel woolies
Waxximo COMBIDEAL Velgenreiniger + Wheel woolie Velgenborstel ZUURVRIJ Velgen reinigen auto Auto velgen schoonmaken Wheel woolies
Dunlop Velgenreiniger 500 Ml
Dunlop Velgenreiniger 500 Ml
Great-Lion Velgenreiniger zuurvrij - 1000ml
Great-Lion Velgenreiniger zuurvrij – 1000ml
velgenreiniger aluduivel zuurvrij 2 flessen de echte ...
velgenreiniger aluduivel zuurvrij 2 flessen de echte …

Kenotek Pro Wheel Cleaner Ultra